Tìm kiếm "" | 12 kết quả

 • 3D

  Địa hình Việt Nam SRTM90m

  By FS| 1914 lượt xem | 0 ý kiến

  Thử nghiệm bản đồ địa hình Việt Nam srtm90m, sử dụng dữ liệu srtm.csi.cgiar.org
 • 2D

  Địa chính H. Đan Phượng

  By fs| 381 lượt xem | 0 ý kiến

  Bản đồ địa chính thử nghiệm, dữ liệu H. Đan Phượng, TP Hà Nội. Dữ liệu sử dụng hệ tọa độ VN2000, với thông số tmerc, wgs84, với kinh tuyến trục 105, múi chiếu 3 độ tuy nhiên dữ liệu bản đồ đang bị lệch so với thực địa. (test)
 • 3D

  Địa chính thử nghiệm

  By FS| 913 lượt xem | 0 ý kiến

  Thử nghiệm bản đồ địa chính hiển thị 3D, 2.5D, 2D cùng với mô hình nhà 3D. Dữ liệu giả định, không chính xác!
 • 2D

  Địa hình Việt nam

  By FS| 721 lượt xem | 0 ý kiến

  Bản đồ địa hình Việt Nam thử nghiệm với các chế độ hiển thị 2D mặc định cùng với 3D, 2.5D, 2D trên công nghệ webgl. (tỷ lệ bản đồ ở mức thấp)
 • 2D

  Thổ nhưỡng Lào Cai

  By fs| 790 lượt xem | 0 ý kiến

  Bản đồ Thổ nhưỡng Lào Cai năm 2008, dữ liệu thử nghiệm.
 • 2D

  Hành chính Lào Cai

  By fs| 452 lượt xem | 0 ý kiến

  Lào Cai là tỉnh vùng cao biên giới nằm phía Tây Bắc Việt Nam cách Hà Nội 296 km theo đường sắt và 345 km theo đường bộ. Phía đông giáp tỉnh Hà Giang; phía tây giáp tỉnh Sơn La và Lai Châu; phía nam giáp tỉnh Yên Bái, phía bắc giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) với 203 km đường biên giới.
 • 2D

  Hành chính Cần Thơ

  By fs| 645 lượt xem | 0 ý kiến

  Hành chính Cần Thơ, dữ liệu thử nghiệm, chưa chính xác
 • 2D

  Hành chính Đà Nẵng

  By fs| 435 lượt xem | 0 ý kiến

  Hành chính Đà Nẵng , dữ liệu thử nghiệm, chưa chính xác, hiển thị vùng hành chính trên đất liền chưa có huyện đảo Hoàng Sa
 • 2D

  Hành chính Hải Phòng

  By fs| 388 lượt xem | 0 ý kiến

  Hành chính Hải Phòng, Dữ liệu thử nghiệm chưa chính xác
 • 2D

  Hành chính TP Hồ Chí Minh

  By fs| 855 lượt xem | 0 ý kiến

  Hành chính TP Hồ Chí Minh, dữ liệu thử nghiệm, chưa chính xác

Chuyên đề mới

 • 3D

  1914 lượt xem
 • 2D

  721 lượt xem
 • 2D

  381 lượt xem
 • 3D

  913 lượt xem
 • 2D

  790 lượt xem
 • 2D

  452 lượt xem
 • 2D

  1613 lượt xem
 • 2D

  3064 lượt xem
 • 2D

  855 lượt xem
 • 2D

  388 lượt xem
 • 2D

  645 lượt xem
 • 2D

  435 lượt xem

Giới thiệu

Trang xã hội

Liên hệ

Mr.Kien: 0989.26.26.11

 

Email: kienps2011@gmail.com